fbpx
Ownshape

Forretningsbetingelser

Vores betingelser

1. Generelt
1.1 OwnShape er en virksomhed, der tilbyder web- og marketingtjenester, herunder udvikling af hjemmesider og webshops hosting og support af Webløsninger samt online markedsføring på forskellige platforme såsom Google og sociale medier.

2. Aftalegrundlag
2.1 Betingelserne, sammen med OwnShapes tilbudsmateriale, herunder e-mails og ordrebekræftelser, udgør det samlede aftalegrundlag for OwnShapes salg og levering af serviceydelser til kunden. De forskellige tjenester, som OwnShape typisk tilbyder, beskrives i punkt 3 nedenfor.

2.2 Kunden kan købe en service fra OwnShape ved at acceptere OwnShapes tilbud både skriftligt og mundtligt.
Enhver særlige vilkår, som kunden angiver i e-mails eller andre former for korrespondance, anses ikke som en fravigelse af betingelserne, medmindre OwnShape udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

3. Ydelser
3.1 Hjemmesider

3.1.1 Vi tilbyder design og udvikling af hjemmesider til vores kunder. Kunden er ansvarlig for at levere indholdet i form af tekst, billeder og andet relevant materiale til hjemmesiden. Vi gennemgår ikke det leverede indhold for kommentarer, stavefejl eller lignende. Kunden skal sikre, at al indhold leveres rettidigt, så vi kan levere den aftalte serviceydelse til kunden rettidigt. Eventuelle ekstra opgaver, som vi påtager os i forbindelse med gennemgang af indholdet, vil blive faktureret særskilt.

3.1.2 Efter en dialog med OwnShape vil Kunden modtage en fast pris for Webløsningen, baseret på OwnShapes vurdering af tidsforbruget og omfanget af opgaven, herunder antal undersider. Kunden vil ikke blive opkrævet ekstra uden forudgående aftale.

3.1.3 Hvis Kunden har specifikke ønsker til funktioner, der ikke er inkluderet eller ønsker at udvide opgaven undervejs, vil det øge omfanget af opgaven, og Kunden vil kunne tilkøbe de nødvendige timer fra OwnShape.

3.1.4 Webløsningen vil være funktionel på almindelige, nyere enheder (som er 2 år eller nyere) og seneste version af browsere.

3.1.5 Efter opgavens start vil Kunden have dialog med en medarbejder fra OwnShape omkring Webløsningens design og have mulighed for at få det rettet, indtil Kunden er tilfreds. Kunden vil ikke kunne markant afvige fra det oprindeligt aftalte design uden at tilkøbe timer. Rettelserne vil blive foretaget efter et rimelighedsprincip i forhold til omfanget af rettelser.

3.1.6 En Webløsningsopgave forventes at tage maksimalt 45 dage, der løber fra accept af opgaven.

3.2 Grafisk design

3.2.1 OwnShape tilbyder grafisk design til vores kunder. Kunden er ansvarlig for at levere alle relevante oplysninger og materialer, der skal bruges til designet. Vi gennemgår ikke de leverede materialer for kommentarer, stavefejl eller lignende. Kunden skal sikre, at alt materiale leveres rettidigt, så vi kan levere den aftalte serviceydelse til kunden rettidigt. Eventuelle ekstra opgaver, som vi påtager os i forbindelse med gennemgang af materialet, vil blive faktureret særskilt.

3.2.2 Grafisk design forventes at tage maksimalt 10 dage, der løber fra accept af opgaven.

3.2.3 Efter en dialog med OwnShape vil Kunden modtage en fast pris på det grafisk design, baseret på OwnShapes vurdering af tidsforbruget og omfanget af opgaven. Kunden vil ikke blive opkrævet ekstra uden forudgående aftale.

3.3 Marketing
3.3.1 OwnShape tilbyder marketingydelser til vores kunder. Kunden er ansvarlig for at levere alle relevante oplysninger, ideer og materialer, der skal bruges til markedsføringen. Vi gennemgår ikke de leverede materialer for kommentarer, stavefejl eller lignende. Kunden skal sikre, at alt materiale leveres rettidigt, så vi kan levere den aftalte serviceydelse til kunden rettidigt. Eventuelle ekstra opgaver, som vi påtager os i forbindelse med gennemgang af materialet, vil blive faktureret særskilt.

3.3.2 Efter en indledende dialog med OwnShape omkring en indsats vil Kunden modtage en fast pris, som er baseret på OwnShapes estimering af, hvor mange timer der vil være nødvendige for at udføre opgaven på månedsbasis. Kunden vil ikke modtage yderligere opkrævning uden forudgående aftale. Herefter vil OwnShape eksekvere strategien og løbende optimere indsatsen i samarbejde med Kunden. Kunden vil modtage løbende skriftlige og/eller telefoniske rapporter om fremdriften. Hvis Kunden øger indsatsens karakter og arbejdets omfang øges for OwnShape, vil OwnShape tilbyde at opgradere aftalen og det månedlige antal timer.

3.3.3 Succesfuld online markedsføring kræver et samarbejde, hvor Kunden skal give inputs til markedsføringen baseret på Kundens viden om sin egen forretning. Kundens endelige resultater afhænger af Kundens og dens forretnings attraktivitet på markedet, og OwnShape kan derfor ikke garantere specifikke resultater.

3.3.4 Se pkt. 5 for information om bindingsperiode og opsigelsesperiode.

3.4 Hosting
3.4.1 OwnShape tilbyder hosting ydelser til vores kunder. Kunden er ansvarlig for at levere alle relevante oplysninger og materialer til hosting. Kunden er også ansvarlig for at sikre, at al materiale er i overensstemmelse med vores retningslinjer og standarder. Vi gennemgår ikke de leverede materialer for kommentarer, stavefejl eller lignende. Kunden skal sikre, at alt materiale leveres rettidigt, så vi kan levere den aftalte serviceydelse til kunden rettidigt. Eventuelle ekstra opgaver, som vi påtager os i forbindelse med gennemgang af materialet, vil blive faktureret særskilt.

3.4.2 OwnShape tilbyder en abonnementsbaseret løsning, der omfatter hosting og support af din webløsning. Abonnementet fornyes automatisk og består af to dele: hosting af webløsningen, så den altid
er tilgængelig online, og opdateringer af WordPress løsningen. Som en del af abonnementet tilbyder OwnShape også løbende overvågning af din webløsning og adgang til support via telefon og e-mail. Du kan altid kontakte OwnShape for hjælp og vejledning i forhold til at redigere tekst og billeder på din webløsning. Der gælder et rimelighedsprincip for mængden af support, og hvis du ønsker at OwnShape udfører specifikke opgaver, som ligger uden for abonnementet, vil dette blive faktureret særskilt. Prisen for abonnementet afhænger af omfanget af din webløsning og vil fremgå af tilbudsmaterialet.

3.4.3 Vær opmærksom på, at hosting løsningen har en begrænsning i form af pladsforbrug, trafik og processorkraft. Hvis du har brug for mere plads eller kraft, kan du opgradere ressourcerne ved behov.

3.4.4 OwnShape kan ikke drages til ansvar for nedetider, der skyldes serverleverandørens forhold, og OwnShape kan heller ikke garantere specifikke oppetider for din webløsning. OwnShape forbeholder sig også retten til at sætte abonnementet på pause, hvis din webløsning udgør en skadevoldende adfærd på serveren. Dette kan f.eks. være spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software, som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af dig som kunde.

3.4.5 Du har det primære ansvar for din webløsning, men OwnShape vil bestræbe sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af dig eller tredjepart, herunder personer, plugins og services. Bemærk dog, at udbedring af sådanne fejl faktureres særskilt.

3.4.6 OwnShape tilbyder også en abonnementsbaseret løsning for internetdomæner. Med dette abonnement kan du leje f.eks. et ”.dk”-domæne hos en domæneregistrator. OwnShape vil stå som ejer og fakturere dig løbende for at leje domænet til din virksomhed. Prisen på et internetdomæne afhænger af endelsen, f.eks. ”.dk” ”.com”..

3.4.7 Du kan til enhver tid overtage ejerskabet over dit domæne, såfremt du har betalt rettidigt, og ingen services tilbageholdes. Ved opsigelse vil du modtage instruktioner om, hvordan du ændre registranten af domænet.

4. fakturering, priser og betaling
4.1 Hos OwnShape kan du altid være sikker på at modtage korrekte priser, når du modtager et tilbud fra os.

4.2 Alle priser er opgivet i danske kroner og er eksklusiv moms. Vi forbeholder os retten til at justere priserne med forudgående varsel, herunder årligt for abonnementer.

4.3 Fakturaen har en betalingsfrist på 8 dage.

4.4 Hvis vi udfører en opgave for dig i forbindelse med en Webløsning, skal betalingen ske i to lige store rater:
– Første rate betales ved igangsættelse af opgaven.
– Anden rate betales ved overdragelse af Webløsningen eller ved udgangen af den nominerede tidsperiode for opgaven, som angivet i punkt
3.1-2-3. Eventuelle abonnementer, såsom hosting, skal betales samtidig med anden rate.
– Hvis du ikke betaler den første rate rettidigt, vil anden rate og eventuelle aftalte abonnementer straks forfalde til betaling. Vi forbeholder os retten til at kræve betaling ved inkasso, jf. punkt 4.10, af både første og anden rate samt eventuelle aftalte abonnementer.

4.5 Hvis vi udfører en enkeltstående opgave for dig, såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, ekstra rettelser af din Webløsning osv., vil du blive faktureret ved opgavens start. Prisen vil være gældende timepris.

4.6 Betaling af abonnementsydelsen Hosting & Support skal ske forud for den angivne periode i tilbudsmaterialet, jf. punkt 5.1.

4.7 Betaling af abonnementsydelsen Internetdomæne skal ske hver 3. måned, medmindre andet er aftalt, jf. punkt 5.1.

4.8 Betaling af abonnementsydelsen online markedsføring kan ske enten forudbetalt eller i rater. Periode og betalingsmåde vil fremgå af tilbudsmaterialet, jf. punkt 5.1.

4.9 Vi starter arbejdet på din opgave, når vi har modtaget betalingen. Vi forbeholder os også retten til at tilbageholde vores ydelser, sætte eventuelle services, såsom hosting, på hold samt fakturere udestående beløb, indtil betaling har fundet sted, hvis du ikke overholder betalingsfristen.

4.10 Hvis du ikke betaler rettidigt, vil du modtage en rykker, hvor der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 og et kompensationsgebyr på kr. 300,00 pr. rykker, samt en rentetilskrivning på 1,5% pr. påbegyndt måned. Hvis betaling stadig ikke modtages, vil vi følge inkassoloven.

5. Bindingsperiode og opsigelse
5.1 OwnShape abonnementsydelser kræver ikke en bindingsperiode. Nedenstående bindingsperioder gælder for disse services hvis dette er aftalt, medmindre andet er angivet i tilbudsmaterialet, som Kunden har modtaget fra OwnShape:
Markedsføring: 3 måneders binding ad gangen
Hosting, Support og Internetdomæne: 3 måneders binding ad gangen
Kunden kan opsige abonnementet inden gentegning af en ny periode ved udløb af den ovenstående bindingsperiode. Hvis Kunden opsiger inden udløbet af bindingsperioden, vil Kunden ikke få tilbagebetalt betalingen for den forudbetalte restabonnementsperiode.

5.2 En abonnementsaftale, såsom online markedsføring, hosting & support og internetdomæne, kan opsiges af begge parter skriftligt med en måneds varsel inden datoen for den kommende bindingsperiodes fornyelse. Hvis Kunden opsiger inden udløbet af bindingsperioden, vil Kunden ikke få tilbagebetalt betalingen for den forudbetalte restabonnementsperiode.
For eksempel, hvis abonnementsbindingen fornyes d. 1. februar, skal Kunden senest opsige inden udgangen af december.

5.3 Hvis Kunden vælger at opgradere en abonnementsydelse undervejs i en bindingsperiode, vil bindingsperioden starte forfra.

5.4 Opsigelse skal ske skriftligt og tydeligt til OwnShape på kontakt@ownshape.dk og med tilstrækkelige oplysninger om Kunden, så OwnShape kan identificere Kunden og aftalen, der opsiges. Kunden skal også altid nævne, hvilke services der opsiges.

6. Kundens rettigheder og forpligtelser
6.1 Kunden har ansvaret for at levere de nødvendige materialer og oplysninger til OwnShape i rette tid, så OwnShape kan levere den aftalte service til Kunden til tiden. Disse materialer og oplysninger kan f.eks. omfatte tekst og billeder til hjemmesiden eller annoncer til sociale medier. OwnShape vil ikke gennemgå de modtagne materialer og oplysninger for kommentarer, stavefejl eller billedkomprimering. Sådan bistand vil blive betragtet som ekstra arbejde og faktureret separat.

6.2 OwnShape forpligter sig til at afslutte samarbejdet med Kunden, hvis de udleverede materialer og oplysninger ikke er sande, nøjagtige og fuldstændige eller i overensstemmelse med virkeligheden. Der må ikke være nogen form for snyd eller vildledning i de udleverede materialer og oplysninger. Hvis OwnShape opdager, at tidligere leverede materialer eller oplysninger ikke er korrekte, vil OwnShape straks rette op på dette, informere Kunden og trække sig fra samarbejdet. Se punkt 11 og 7.3.

6.3 Når OwnShape har overdraget hjemmesiden til Kunden, har Kunden 30 dages reklamationsret til at påpege eventuelle fejl og mangler på hjemmesiden, som ønskes udbedret. Reklamationer, der indgives efter 30 dage fra overdragelsen, vil blive faktureret separat. Reklamationsretten omfatter ikke fejl eller mangler, som Kunden selv har forårsaget, eller ønskede funktioner, der ikke var en del af den oprindelige opgave.

7. Ophavsret
7.1 I henhold til ophavsretslovgivningen tilhører alle de tjenester, som OwnShape leverer, OwnShape. Komponenterne kan dog bruges i andre sammenhænge, herunder idégrundlag, funktionalitet og design. Efter levering af tjenesterne vil alle øvrige rettigheder overgå til kunden, inklusive en tidsubegrænset brugsret til de benyttede materialer. Kunden har derfor ret til at bruge, ændre, videreudvikle, kopiere, overdrage og markedsføre tjenesterne og deres elementer på internettet og andre medier. Dette gælder for OwnShapes ydelser, herunder Hjemmeside, Grafisk Design og Marketing materialer.

7.2 Kunden er ansvarlig for at sikre, at alt materiale og oplysninger, som kunden leverer til OwnShape, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet. Hvis materialet er udviklet af tredjemand, skal kunden gøre OwnShape opmærksom på dette og oplyse om eventuelle licensbetingelser for det pågældende materiale til OwnShape.

8. Beskyttelse af fortrolighed
8.1 OwnShape forpligter sig til at opretholde fortroligheden om enhver information, der vedrører Kundens forretningskoncepter, forretningsforbindelser samt økonomiske eller strategiske oplysninger, som OwnShape måtte få kendskab til i forbindelse med samarbejdet.

8.2 OwnShape har ret til at bruge Kundens navn, markedsføringsresultater og hjemmeside som reference i eget markedsføringsmateriale.

9. OwnShapes ansvar
9.1 OwnShape garanterer levering til aftalt tid, forudsat at kunden opfylder sine forpligtelser. Dog tages der forbehold for sygdom, force majeure (se punkt 12), pludselige nødsituationer og lignende omstændigheder uden for OwnShapes kontrol, som ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse.

9.2 OwnShape er ansvarlig over for kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og i det omfang, der fremgår af aftalen og betingelserne.

9.3 OwnShape kan ikke drages til ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, følgeskader, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv., som kunden måtte lide.

9.4 I tilfælde af et erstatningskrav mod OwnShape, kan kunden ikke kræve mere end den samlede pris for projektet eller de seneste seks måneders betalinger for tjenester i henhold til abonnementsaftalen. Hvis relevant, har OwnShape ret til at rette et regresskrav mod den, som OwnShape finder ansvarlig.

9.5 OwnShape kan ikke holdes ansvarlig i følgende tilfælde:

– Hvis kundens webside oplever nedetid på grund af hosting-problemer, kompatibilitetsproblemer og andre problemer med platformen, inklusiv hvis OwnShapes webside skal lanceres og erstatte det eksisterende indhold på en webhotel samt ved redigering af domæner eller ændringer i DNS, eller hvis OwnShape har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på Webløsningen.
– Hvis kunden oplever faldende placeringer på søgemaskiner, såsom Google, efter udarbejdelse og implementering af en ny webside.
– Hvis OwnShape giver generel vejledning, herunder i forhold til juridiske spørgsmål, kan kunden ikke gøre krav på rettigheder på grundlag af denne vejledning og rejse krav mod OwnShape. OwnShape yder ikke juridisk rådgivning og anbefaler derfor, at kunden søger professionel juridisk rådgivning.
– Forhold, som er uden for OwnShapes kontrol, såsom nedbrud eller svigtende adgang til websiden, strømafbrydelser eller problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet – både fysisk, computervirus og hacking – eller misbrug af personoplysninger.
9.6 Hvis OwnShape giver tilbud på en opgave, som viser sig ikke at kunne udføres, har OwnShape ret til at annullere aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det betalte eller en del af det til kunden.

10. GDPR
10.1 OwnShape vil sikre, at alle personoplysninger modtaget fra kunder behandles sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk ret og EU-lovgivning. Personoplysningerne må kun anvendes til de formål, de er indsamlet til.

10.2 OwnShape kan anvende tredjeparter til behandling af alle eller dele af personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte serviceydelser. Hvis OwnShape f.eks. leverer en Webløsning, er OwnShape ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for Webløsningen og skal selv sikre, at kunden overholder reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandler, som Webløsningen består af. Hvis OwnShape yder bistand til
kunden i forhold til databehandleraftalen, faktureres dette efter timepris, jf. pkt. 4.5. Hvis kunden derimod køber et webhotel gennem OwnShape, er OwnShape databehandler for kunden. Se hertil vores databehandleraftale, som kunden accepterer, hvis aftale om Holsting indgås.

10.3 Ansvarsbegrænsningen i pkt. 9 gælder også i forbindelse med krav i forbindelse med brud på persondatasikkerheden, herunder krav fra registrerede samt i forbindelse med behandlinger foretaget af OwnShape, som kunden har ansvaret for.

11. Svindel
11.1 OwnShape forbeholder sig retten til at trække sig fra samarbejdet med en kunde, hvis kunden eller dennes virksomhed involveres i ulovlige aktiviteter eller i aktiviteter, der kan skade OwnShapes omdømme eller integritet.

11.2 OwnShape vil informere kunden om beslutningen om at afslutte samarbejdet og vil refundere betalingen for eventuelle påbegyndte, men ikke fuldført arbejde. OwnShape vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab eller omkostninger, som kunden måtte have som følge af afslutningen af samarbejdet.

11.3 Erstatning for skader forårsaget af Kundens svindel.
– Hvis OwnShape på nogen måde opdager, at Kunden har handlet i strid med dette princip, eller har begået svindel, som har skadet OwnShapes omdømme eller integritet, vil OwnShape kræve erstatning for de skader, som Kunden har forårsaget.
– Erstatningen vil være i form af en faktura, hvor prisen vil være fastsat til 1.000 DKK pr. påbegyndt skade, som Kunden har påført OwnShape. Dette inkluderer ikke kun direkte økonomiske tab, men også eventuelle indirekte tab og skader på OwnShapes omdømme og image. Prisfastsættelsen vil blive baseret på en vurdering af skadens omfang og påvirkning på OwnShapes forretning og omdømme.
– OwnShape vil dog først sende en sådan faktura, hvis Kunden ikke tager ansvar og kompenserer OwnShape for skaderne, som Kunden har forårsaget. Derudover vil OwnShape også forbeholde sig retten til at ophæve samarbejdet med Kunden, såfremt OwnShape finder det nødvendigt for at beskytte sin forretning og omdømme.

12. Force majeure
12.1 OwnShape kan ikke holdes ansvarlig for manglende levering eller forsinkelse af levering, hvis dette skyldes force majeure eller andre omstændigheder uden for OwnShapes kontrol. Force majeure omfatter bl.a. naturkatastrofer, krig, terrorangreb, strejker og lockouts.

13. Konflikter og jurisdiktion
13.1 Hvis parterne ikke kan nå til enighed gennem forhandling, skal eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med jurisdiktion i Odense Byret.

14. Ændringer
14.1 OwnShape forbeholder sig retten til at ændre forretningsbetingelserne, f.eks. i tilfælde af ændringer i markedsvilkår eller andre forhold. Hvis betingelserne ændres, vil kunden blive informeret herom, og kunden vil have mulighed for at opsige samarbejdet inden for 20 dage fra meddelelsen, med virkning fra datoen inden de nye betingelser træder i kraft, mod betaling af den hidtil leverede ydelse fra OwnShape.

14.2 Hvis kunden ikke opsiger samarbejdet inden for de 20 dage, vil aftalen fortsætte med de nye Forretningsbetingelser.

Forretningsbetingelserne gælder for enhver aftale mellem OwnShape og kunden. Det anbefales derfor, at kunden læser betingelserne grundigt igennem.